Relatie-therapie

Waarom werkt de relatie niet goed?

Relatie therapie Amsterdam: Ik onderzoek in gesprek met een echtpaar/stel de volgende aspecten, die van invloed kunnen zijn op het niet goed functioneren van de relatie:

  • Werk en leef omstandigheden
  • Intimiteit/Seksualiteit
  • Communicatie
  • Interessegebieden
  • Stress

Wanneer er een voldoende mate van ‘houden van’ over en weer aanwezig is, werk ik vanuit verschillende gezichtspunten aan verbetering van de relatie:

1: Beide partners leren eerst meer acceptatie en begrip te ontwikkelen over wat de partner niet wil of kan bieden.

2: Beide partners spreken naar elkaar toe uit wat er gemist wordt bij de ander. Eerst kan het uiten van frustratie en gemis emotioneel lucht geven. Maar voortdurende herhaling van verwijten heeft een destructieve werking op wat er wel positief is in de relatie.

3: Over en weer wordt voor zover mogelijk moeite gedaan om de ander tegemoet te komen op terreinen waar irritatie het ergst oploopt.

4: Het komt regelmatig voor dat 1 van beiden emotionele schade uit het verleden meesleept die eerst aangepakt dient te worden met relatie therapie. Met name op het gebied van emotioneel of sexueel beschadigd zijn, is een fase van individueel uitwerken daarvan, gewenst.

Het niet kunnen geven of ontvangen van liefde en waardering aan jezelf en dus ook niet aan je partner, is daar een direct gevolg van.

Optimaliseren van leef- en werksituatie: werkstress, of een te druk leven, worden onder de loep genomen.

Daar waar mogelijk rust en ruimte creeren, zie ik als een integraal onderdeel van werken aan je relatie, eventueel via relatie therapie.

TOP